Cantik di Luar Cantik di Dalam

Dear Cantikers,

Terimakasih atas dukungannya dalam program berbagi "Cantik di Luar Cantik di Dalam" Cantik Menawan.

Minimum 2% atau lebih dari pembelian anda kami limpahkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu serta memerlukan bantuan seperti: panti asuhan, anak yatim, orang tua/keluarga miskin, dll.

Berikut beberapa kegiatan penyaluran dana anda yang sudah kami sumbangkan ke orang-orang yang memerlukan.

Sumbangan anak miskin yang tidak bisa gerak:

Sumbangan anak miskin yang tidak bisa gerak

 

Sumbangan keluarga miskin anaknya lumpuh:

 Sumbangan anak keluarga miskin anaknya lumpuh

 

 

Sumbangan ke Keluarga Miskin Kangker Rahim dan Komplikasi Kulit Terkelupas :

 Sumbangan ke Keluarga Miskin Kangker Rahim:

 

 

Sumbangan ke panti asuhan anak yatim piatu:Sumbangan ke Panti Asuhan Anak Yatim Piatu 

 

Sumbangan ke Ibu tanpa keluarga

Sumbangan ibu tua tanpa keluarga 

 

Sumbangan ke Ibu anaknya tidak bisa gerak

Sumbangan anak miskin tidak bisa gerak

 

Sumbangan ke Ibu tua yang rawat anaknya (baju bira ) kurang waras .

Sumbangan ke ibu tua miskin anak kurang waras